CidadelleBARRIO DA PARROQUIA DE
Chapela

A orixe do nome deste barrio de Chapela está nun antigo asentamento castrexo. A foma latina civitate deu en Cidade, Cividá e tamén en Cidadelle ao sumárselle un sufixo (civitatecula). ELLE é unha alteración de -ELLA que vén do sufixo -icula.